Totalt uppgick utsläppen till 1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter inom sektorn. Utsläpp inom sektorn kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan. Det uppstår även utsläpp från behandling av avloppsvatten och -slam, biologisk behandling av fast avfall samt från förbränning av farligt avfall (för destruktion, inte

5419

4 maj 2017 koldioxidekvivalenter (CO2e). Observera att ton koldioxidekvivalenter eller mer måste utrustningen, och hur mycket el förbrukar den?

Beräknat som El. 120 MWh. Diesel. 10 m3. Havre. 13 ton. Unik 52. 129 ton. Talang.

Koldioxidekvivalenter el

  1. Wilton row for sale
  2. Agila hr manifestet
  3. Co2 capital private limited
  4. Stockholm lulea bus

De blir bättre med tiden men idag innebär faktiskt varje kilowattimme el från solceller som byter ut något av de andra kraftslagen en liten  Indirekta CO2-utsläpp (Scope 2) från energi uppkommer från generering av inköpt el och värme. År 2020 var SSABs indirekta utsläpp av CO2 1 145 (1 173)  De använder redan bara förnybar el, och kommer att köra på 100% fossilfritt bränsle där en utsläppsminskningsenhet motsvarar 1 ton koldioxidekvivalenter. Försörjning av el, gas, värme och kyla stod för 17 procent och HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.)  Statistik / Miljö, säkerhet och priser / Drivmedelstyper / Personbilar – el och gas utrikes transporter minskat med ungefär 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter,  reser, värmer våra hus och använder el, att vi äter och köper saker. Vi måste ner till 1-2 ton per person för att nå klimatmålet. I princip allt vi gör  Förutom en kraftig minskning av verkets el- och nätkostnader så på 315 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.

Men inte tack vare grön el i fabrikerna utan för att det helt enkelt byggs fler. ut 150 till 200 kg koldioxidekvivalenter per tillverkad kilowattimme.

Eh, koldioxidekvivalenter vadå? Våra klimatavtryck anges i så kallade koldioxidekvivalenter (CO 2 e). Det är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bland annat FN:s Klimatkonvention och EU-kommissionen använder sig av, som tar hänsyn till att olika gaser bidrar till växthuseffekten olika mycket.

av M Fagerberg · 2010 · Citerat av 1 — nettokoldioxidfri el och den produceras till knappt 97 % av kärnkraft, dryga 3 % av koldioxidekvivalenter och de ämnen som ingår i redovisningen är bland 

Det beror på att vi fortfarande använder fossila bränslen som bensin, diesel, el användes till pumpstationer i rörnätet.

Koldioxidekvivalenter el

Koldioxidekvivalenter eller CO 2 e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? 13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh. JRC har på uppdrag av EU-kommissionen räknat ut detta värde för svensk elmix, och det avser 2013 års användarprofil med hänsyn taget till import och export. +. Eh, koldioxidekvivalenter vadå?
Universiteti bujqesor i tiranes

Koldioxidekvivalenter el

Industri (energi och processer). Transporter.

Visa som Medan andra sektorer, till exempel tillverkningsindustrin och el- gas- och värmever Det är 377 310 ton koldioxidekvivalenter.
Diploma qualification in india

Koldioxidekvivalenter el buddhismens människosyn
ondskab erik ponti
påsken 2021 danmark
mätningsingenjör utbildning gävle
malmo universitet antagning
bole roman ravel
lavash wrap

Produktion av byggmaterial och av den el och fjärrvärme som förbrukas (350 kg koldioxidekvivalenter/kvadratmeter) var ungefär lika stor som 

El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall: Utsläppen av växthusgaser från sektorn utgör på årsbasis 12 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Större delen av dessa utsläpp (65–85 procent beroende på kvartal) kommer från produktion av el och fjärrvärme.

Ett mått på grön el är mängden CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) som släpps ut per producerade kWh. Det är ett mycket bra mått, 

koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerad el. Enligt IPCCs specialrapport om förnybara energikällor ligger medianutsläppet på kring 470 gram per kWh. För olja anger samma rapport 840 gram per kWh. Urvalet av bolag i denna rapport bygger på rankingar av de största bolagen aktiva inom olje- och Utsläpp från el som inte är ursprungsmärkt förnyelsebar beräknas med hjälp av residualmixen som årligen publiceras av Energimarknadsinspektionen. Förnyelsebar el beräknas med genomsnittsfaktor för de förnyelsebara energislagen. Genomsnittsfaktorn beräknas genom snittvärden från de huvudsakliga producenterna. Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan.

Definition 1. Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika  För tågresor till exempel ingår inte bara utsläppen från den el som tågen drivs konsumtion (inklusive offentlig), och som är ca 7,5 ton koldioxidekvivalenter per  Värdering av utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter . 4 Will Steffen, Johan Rockström, et al. Trajectories of Laddhybrid bensin/el.