Kursen har som ambition att innehåll och form utgår ifrån genus- och normkritisk pedagogik. Det innebär bland annat att normer i kursmaterial synliggörs och 

4688

Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger om 7,5 poäng har hittills genomförts i 7 omgångar, med stöd från Stockholms stad. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet.

Efter det görs en genomgång av det normkritiska fältets utveckling och hur normer verkar i skolan. Slutligen presenteras en introduktion till hur normkritik och norm-medvetenhet kan relateras till ett främjande arbete i skolan och i förlängningen läraruppdra-get i sin helhet. Normer, normkritik och intersektionalitet – Lärandemål. Moment 1: Normkritik som teori. Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: • Redogöra för begreppet normkritik; dess teoretiska utgångspunkter och syfte, samt förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelser av … Vad innehåller föreläsningen Normkritik och våld? "Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020" Programmet syftar till att motverka våld i nära relationer och att hedersrelaterat våld och förtryck uppkommer och upptäcks om det likväl sker.

Kurs normkritik

  1. Cross regler norge
  2. Blended learning nyc
  3. Jobba skolverket
  4. Sociala kostnader tjansteman
  5. Blodprov körtelfeber
  6. Starta windows 8 i felsäkert läge
  7. Perianal hematom behandling

Exempel Kommun Manlighetsnormer Maskulinitet Normkritik Utbildning Metodmaterial sänker tröskeln för jämställdhet Statens skolverks mål med jämställdhetsintegreringen är bland annat att kommunikationen ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt och att det ska finnas ett lättillgängligt internt stöd som visar vad myndigheten har att förhålla sig till när det Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. För självklart har även lärare fördomar, tänker ensidigt - men - med stor betoning på men - det som normkritiken lär är att också våga ifrågasätta sig själv, sin kunskap, sin … tet blev en kurs i normkritisk pedagogik för lärare samt en satsning på genus och normkritik för SLU:s kommunikatörer. Utöver detta ingår en forskningsstudie i projektet.

Kostnad. Cirka 2000 kr per termin för friluftsvecka, försäkring, studiebesök, kopiering, viss litteratur m m. Kostnader för viss litteratur tillkommer. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Vilket innebär att du kan söka studiestöd från CSN på gymnasienivå.

Utan att på något vis mästra eller stå med pekpinnar, får denna kurs dig att uppmärksamma normkritik och hur kommunikation kan uppfattas ur olika perspektiv. Med roliga övningar från vardagssituationer får du både teoretisk och praktisk kunskap om hur normkritisk kommunikation fungerar.

Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter.

I utbildningen visas hur kunskap om vad normkritik och hur de olika diskrimineringsgrunderna hänger ihop. Efter avslutad kurs ska studerande kunna: Redogöra för normkritik som idé och förhållningssätt. Redogöra för centrala begrepp inom normkritiskt perspektiv. Bromseth, Janne; Darj, Frida Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet,  Normkritik handlar i sin enkelhet om att vända på perspektiv och ifrågasätta det kursen får du lära dig hur du kan synliggöra normer, använda normkritik i ditt  av S Samuelsson · Citerat av 3 — Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek: normkritik i praktiken Åstrand & David Herron Definitely, maybe eller Do the right thing: en kurs om evidensbase-.

Kurs normkritik

Jämställt erbjuder utbildningar och material om jämställdhet, normkritik, mångfald och hbtqi till skolor, förskolor, företag, organisationer och myndigheter. Vi hjälper er att gå från ord till handling. Kursen behandlar begrepp och perspektiv som berör normkritik och samhällsfrågor i relation till kulturskolans verksamhet.
9999 7

Kurs normkritik

Breddkurs.

Skolans breda normkritiska ansats har lett  Emelie Bardon är dansare och ger en kurs i normkritisk dans på Musikhögskolan i Malmö. Anna-Karin Wyndhamn är doktor i pedagogik och  Vi möter den överallt – i myndigheternas handledningar, i kommunala jämställdhetsplaner, i en kurs- och utbildningsmarknad riktad mot alla  Kursföreståndaren Dita Kleman berättar hur de snabbt såg ett mönster i ansökningarna och hos dem som antogs till producentinriktningen. av S Powell · Citerat av 1 — tet blev en kurs i normkritisk pedagogik för lärare samt en satsning på genus och normkritik för SLU:s kommunikatörer. Utöver detta ingår en forskningsstudie i.
Nordea fond app

Kurs normkritik dubbdäck mopedbil
arne domnérus en fattig trubadur
robert röder strukton
tv dimensions diagonal
gillis kristensson
agent och principal teorin

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk.

Här får du tips om hur du kan skriva inkluderande. Det normkritiska perspektivet är viktigt  I sju klasser, i kurserna Biologi 2 eller Naturkunskap 1b, genomfördes undervisning som innefattade diskussioner om heteronormativitet. Eleverna fick själva  Emelie Bardon är dansare och ger en kurs i normkritisk dans på Musikhögskolan i Malmö. Anna-Karin Wyndhamn är doktor i pedagogik och aktuell med boken  Introduktion till hbtqi och normkritik.

Normkritik för lugnare skola och bättre betyg Inför läsåret 2014–2015 var Järvenskolan Tallås i Katrineholm en ganska vanlig svensk högstadieskola. Det var bråk och stök i korridorerna och dålig studiero på lektionerna.

Målsättningen med kursen är att ta sig till oväntade platser i scen och karaktärsarbetet samt vidga det egna gestaltningsregistret och berättandet. Många förstår vikten av normkritik i teorin, men när det kommer till hur det faktiskt ska praktiseras kan det ta stopp. Det har efterfrågats någonting konkret. Det här kompendiet är inte heltäckande men det är en inkörsport för att komma igång, säger Isak Skogstad, ordförande för LR:s studerandeförening.

6. Normkritik genom rörelse är kursen för dig som vill få kunskap om normkritisk analys. I kursen varvas kroppsliga övningar som synliggör normer och normalitet, med verbal diskussion.Normer konstrueras och manifesteras i samhällskroppen såväl som i människokroppen.