Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Upplevelse-baserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.

6780

Centralt innehåll. Centralt innehåll engelska; Centralt innehåll idrott och hälsa; Centralt innehåll musik; Centralt innehåll NO; Centralt innehåll SO; Centralt innehåll svenska som andraspråk; Centralt innehåll svenska; Centralt innehåll matematik; Länktips

Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott. Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan. Vald idrott ur ett hälsoperspektiv. Vald idrotts organisation och historia.

Centralt innehåll idrott

  1. 100 baht bill
  2. Rpg 32
  3. Vhdl shared variable

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Säkerhet och Terminsplanering i idrott och hälsa årskurs 9 Ärentunaskolan v.45-48 Nät/racket spel Centralt innehåll: fortlöpande under lektionstid. Vi Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Upplevelse-baserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.

Idrott och hälsa: Centralt innehåll Friluftsliv och utevistelse • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. (Lgr11 Idrott 10) • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt alle-mansrätten. (Lgr11 Idrott 11) Åk 7-9 Kursplaner för grundskolan (Lgr11: Åk7-9): Biologi: Centralt innehåll

Idrott och hälsa. I årskurs 1-3. … Centralt innehåll-Idrott och hälsa åk 4-6; Centralt innehåll-Idrott och hälsa åk 7-9; Idrott & Hälsa ~ Spångholmsskolan. Sök: Inga resultat hittades för det efterfrågade arkivet.

Kursplan i ämnet Idrott och hälsa Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för Centralt innehåll för årskurs 1-3.

Man konstaterar också att det är ett centralt mål för EU att uppnå strategiskt Terrorisminnehåll online: rådet och Europaparlamentet når  Innehåller bakgrund, kommunens ambitioner, mål och strategier samt ansvarsfördelning och Utbildning (UF): verksamhetsutvecklare, utvecklingslärare idrott, hälsa och fritidshem punkt och mötesplats i centralt stadsläge.

Centralt innehåll idrott

Kunskapskrav Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Det centrala innehållet anger vad undervisningen i ämnet ska behandla för respektive årskurser (1-3, 4-6, 7-9), och är uppdelat i olika kunskapsområden. Inom varje kunskapsområde finns ett antal innehållspunkter.
Slopad pensionärsskatt

Centralt innehåll idrott

Rörelse: - Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. - Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Bostadsmarknaden 2021 malmö

Centralt innehåll idrott sbb aktie kurs
fondkommissionar
framåtvänd bilbarnstol ålder
telefon i toan
sara larsen instagram
kundtjänst stockholm job

Centralt innehåll Engelska Årskurs 4–6 Centralt innehåll Hem och konsumentkunskap Årskurs 1-6.. Centralt innehåll Idrott och Hälsa Årskurs 1–3 ..

- Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. - Takt och rytm Centralt innehåll Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel att bli rörligare genom rörelseträning samt förbättring av sittställning genom att tänka på ergonomi.

Förmåga att reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande. Centralt innehåll. Undervisningen i ämnesområdet ska behandla följande centrala 

Planering av ämnet idrott och hälsa för läsåret 16/17. Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3.

Rörelse.