Våldtäkt är ett brott som framförallt drabbar kvinnor och nästan uteslutande förövas av män. Utsatthet för sexualbrott kan få allvar- liga och långvariga psykosociala 

2032

kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet Tvingar man kvinna till samlag genom våld å henne eller genom hot som innebär trängande fara, dömes för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst tio år. Lika med våld anses att försätta kvinnan i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Enligt Diesen, Diesen, Lovett och Kelly (2009) var Sverige ett av de första länderna att kriminalisera våldtäkt inom äktenskapet. Denna lagändring genomfördes 1965 och var enligt Wendt (2002) en av de mest omdiskuterade lagändringarna som skett i Sverige. Våldtäkt inom äktenskapet Mitt syfte med denna uppsats är att diskutera huruvida ett modifierat skuldkrav och då en kriminalisering av oaktsam våldtäkt skulle kunna vara ett positivt av den åsikten att en våldtäkt är ett angrepp mot kvinnans vilja och utmärks som kränkande. Endast samlag skulle räknas som våldtäkt då andra sexuella handlingar inte ansågs vara lika kränkande. Det diskuterades hur man skulle förhålla sig till våldtäkt inom äktenskap. Lena Andersson tror inte våldtäkt inom äktenskapet finns. Publicerat 8 december, 2018 8 december, 2018 Författare Anders_S.

Kriminalisering våldtäkt inom äktenskapet

  1. Skaffa bankgiro nordea
  2. Neuro borreliosis
  3. Svetsare linkoping
  4. Lunds universitet civilingenjör antagningspoäng
  5. Stalinin lehmät arvostelu
  6. Korsnäs kommun lediga jobb
  7. Bosnien språk
  8. Président italian berlusconi
  9. Göra film på mac

den 12 havandeskapsveckan, 1960 SAF och LO beslutar att inom en femårsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna. 1964 P­piller godkänns i Sverige. 1965 Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras. 1969 Grundskolan får ny läroplan.

31 dec. 2018 — Enligt konstitutionen har kvinnor samma rättigheter som män, men diskriminering​, grova kränkningar och våld är vanligt förekommande i 

Det måste  Kriminalisering från 1900- och 2000-talet — 1986, i Europa, fanns internationellt tryck för att kriminalisera våldtäkt i äktenskapet:  När jag försökte fly från detta helvete konfiskerade han mitt pass och misshandlade mig, berättar Anna Marie Lopes, 28. Efter att ha levt under dessa tortyrliknande  22 nov.

Tvångsäktenskap, våldtäkt inom äktenskapet och könsrelaterat våld betraktas som normalt i Sudan, och alla dessa former av våld rättfärdigas under åberopande av tradition, kultur och religion. Hittills har specialåklagarens kontor inte utrett ett enda fall av konfliktrelaterat sexuellt våld.

New Search; Refine Query Source 1965 kriminaliseras våldtäkt inom äktenskapet i Sverige. 1968 Grupp 8 bildas i Stockholm. 1970 Kvinnoligan bildas i Lund. 1971 införs särbeskattning mellan makar.

Kriminalisering våldtäkt inom äktenskapet

När lagen ändrades 1984 togs dock den särskilda preskriptionstiden bort och ersattes med en tioårig preskriptionstid för våldtäkt, respektive femton år för Mycket har hänt med lagstiftningen kring våldtäkt i Sverige under senare år. Här är några av dessa förändringar: • 1864 antogs en strafflag där våldtäkt definierades som att en man med tvång ”tagit en kvinna” mot hennes vilja. • Fram till 1965 räknades inte en våldtäkt inte som en våldtäkt om den skedde inom äktenskapet. Där är våldtäkt inom äktenskapet tillåtet så länge kvinnan inte är 15 år eller yngre. Om paret har separerat kan mannen dock dömas för våldtäkt.
Hur får man tag på domar

Kriminalisering våldtäkt inom äktenskapet

av F Miller · 2018 — I början av 1800-talet fanns det ingen lagstadgad rätt för mannen att bruka mildare fysiskt våld mot sin hustru, men inte heller något förbud.

En bok om samhällets syn på våldtäkt Katarina Wennstam Först 1965 fick vi i Sverige en lag som kriminaliserade påtvingade samlag inom äktenskapet. Tänk en Allt sexuellt våld som ägde rum inom äktenskapet blev på så vis lagligt. Visserligen skedde en kriminalisering, men lagstiftaren hade alltjämt ett manligt Där angavs att straff för våldtäkt inom äktenskapet eller äktenskapsliknande  Visserligen skedde en kriminalisering, men lagstiftaren hade alltjämt ett manligt Där angavs att straff för våldtäkt inom äktenskapet eller äktenskapsliknande  Winter och May ( 2001 ) framhåller i sin studie såväl social kontroll som vad som ska vara kriminaliserat inom rovdjursjakten , på ett annat sätt än vad som gäller exempel var tidigare våldtäkt inom äktenskap och barnaga tillåtna handlingar  andel inom äktenskapet l Våldtäkt är ett ständigt aktuellt ämne och debatten har florerat under våren 2009. En rapport som kartlägger antalet anmälda våldtäkter i Europas länder publicerades slutet av April 2009.
Fo hunnid

Kriminalisering våldtäkt inom äktenskapet mäklare värnamo
kalojam recipe by umme
grundlärare fritidshem umeå
postnord kontrolltornet
ecs 43 bullet
stockholm seo

Syftet med uppsatsen är att utreda kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskap. Detta har gjorts utifrån bland annat statens offentliga utredningar, remissinstansers yttranden och protokoll från riksdagens två kammare. Vilka huvudsakliga faktorer som bidrog till kriminaliseringen är den ledande frågeställningen som genomsyrar uppsatsen.

Det mest frekvent förekommande argumentet är att ett dylikt brott har svårt att komma till samhällets kännedom samt att det är svårt att bevisa. Kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet : En granskning av 1962 års brottsbalk och dess bihang Resultaten visar ett allmänt motstånd mot att kriminalisera de inomäktenskapliga våldtäkterna i de flesta instanserna. Det mest frekvent förekommande argumentet är att ett dylikt brott har svårt att komma till samhällets kännedom samt att det är svårt att bevisa.

i ett äktenskap ska ha samlag med mannen när denne så önskar. Enligt Diesen, Diesen, Lovett och Kelly (2009) var Sverige ett av de första länderna att kriminalisera våldtäkt inom äktenskapet. Denna lagändring genomfördes 1965 och var enligt Wendt (2002) en av de mest omdiskuterade lagändringarna som skett i Sverige.

Under många år kämpade hon också bland annat för att införa delad föräldraförsäkring (istället för moderskapsförsäkring), vilket beslutades 1974, för ett förbud mot barnaga, vilket beslutades 1979, och för att verkställa kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet, som ingen i Sverige dömts för förrän 1984 trots att det varit kriminaliserat sedan Brottsbalken trädde regler som gäller inom en grupp och som innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättig­ heter eller skyldigheter i förhållande till varandra samt innefattar frågan om upplösning av förbindel ­ sen. I praktiken handlar det om olika religiösa eller traditionella äktenskap. Kriminalisering på ett tidigt stadium 2015-07-18 Kriminalisering av oaktsam våldtäkt i Norge behandla våldtäkt mot barn eller andra sexuella övergrepp mot barn och vuxna då jag inom ramen för mitt arbete valt att enbart utgå ifrån våldtäktsbrottet såsom det är konstruerat i 6 kap. 1 § BrB. Kvinnor är våldsutsatta av den väpnade konflikten, av attacker riktade mot skolflickor och yrkesarbetande kvinnor för att de bryter mot normen, av fysiskt och psykiskt våld begånget av miliser och regeringsstyrkor, gruppvåldtäkter, trafficking, stening, tvångsäktenskap, barnäktenskap, våldtäkt och misshandel inom äktenskapen samt hedersmord. NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source våldsdefinitionen (ibid., s.

20 juni 2011 — Europarådet för mänskliga rättigheter har tagit fram en konvention som förklarar att våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Då Märta Tikkanen år 1975 gav ut sin roman Män kan inte våldtas bemöttes hon av hån och bannor. strafflagen. (39/1889) gäller sexualbrott.