Kortversion av rapporten Arbetstidsförkortning - Tid är pengar, 2019 • En generell förkortning saknar stöd hos medlemmarna. Rapporten inkluderar en undersökning som visar att en majoritet av Kommunals medlemmar inte vill byta framtida löneökningar

4978

Till tidningen Vårdfokus lyfter hon också att detta skulle kunna vara en möjlighet för alla de ambulansföretag som i dag har svårt att rekrytera – att göra sig mer konkurrenskraftiga genom att erbjuda arbetstidsförkortning. Vårdförbundet menar att det nya avtalet innebär flera förbättringar.

– Man har tidigare höjt heten att införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön på samtliga förlossningskliniker i Stockholms läns landsting skyndsamt ses över. Överväganden Stockholms läns landsting som arbetsgivare har under de senastt e året fört en dialog med Vårdförbundet om en ny arbetstidsmodell för sjuksköterskor Kortversion av rapporten Arbetstidsförkortning - Tid är pengar, 2019 • En generell förkortning saknar stöd hos medlemmarna. Rapporten inkluderar en undersökning som visar att en majoritet av Kommunals medlemmar inte vill byta framtida löneökningar Vårdförbundet har efter det lämnat in ett nytt förslag om arbetstidsförkortning och ytterligare förhandlingar med arbetsgivaren ska inledas i augusti. Vårdfokus skrev förra året att medan Vårdförbundets strejk 2008 handlade om lönenivåer, så har arbetsvillkoren blivit den … Hej Gällande föräldraledighet Hur många gånger under kalender år jan -dec måste arbetsgivare godkänna FL. Vad som gäller enl lag.

Arbetstidsförkortning vårdförbundet

  1. Luminar ventures management holding ab
  2. Vetenskapsteori grunder och tillämpning

Motparten vill ha sifferlösa nivåer för löneökningar när avtalet ska förhandlas om 2019. Vårdförbundet kräver stort skadestånd. Anställda som har arbetat mer övertid än lagen tillåter. Sjuksköterskor som glömdes bort vid en arbetstidsförkortning.

Sedan i maj kan nattsjuksköterskor erbjudas arbetstidsförkortning om de jobbar inom när- och länssjukvård, uppger Norrbottens-Kuriren. Full lön med 81 procents arbetsschema och arbetsgivaren kan använda 6 procent av den tiden för att täcka akuta luckor. Men erbjudandet är tidsbegränsat och personligt.

Denne har ett konto för komptid, som kan plockas ut som betald ledighet. Läs mer här.

Vårdförbundet kommer att ta fram strategier och stöd till lokala avdelningar som har ett omfattande jobb framför sig. I det nya centrala avtalet finns en avräkning inskriven. Det handlar om ett minskat lönepåslag 2018 för dem som får en arbetstidsförkortning enligt det nya avtalet, som inte redan har kortade arbetstider enligt lokala avtal.

37 timmar istället för 40 timmar/vecka, värde 20 904 kr/år . Övertidsersättning . 24 timmar per år, värde 6 504 kronor . Ersättning för obekväm arbetstid . Inom ramen för sin ordinarie arbetstid arbetar Kalle två helger av fem och två kvällar per vecka samt en storhelg per år.

Arbetstidsförkortning vårdförbundet

jag får 4 timmar i månaden tror ja.. elelr så e de mer.. som jag kan ta ut i ledighet..
Bra looking sports bra

Arbetstidsförkortning vårdförbundet

Men, det som skedde när dessa lokala arbetstidsförkortningar infördes var att andra villkor såldes bort. Även de som arbetar enstaka nätter erbjuds en arbetstidsförkortning. Detta efter att man enats om ett nytt lokalt avtal med Vårdförbundet. – Avtalet skapar hälsosammare arbetsvillkor för De som jobbar rak vecka får en ledig dag medan de som jobbar schema redan har arbetstidsförkortning.

24 timmar per år, värde 6 504 kronor . Ersättning för obekväm arbetstid . Inom ramen för sin ordinarie arbetstid arbetar Kalle två helger av fem och två kvällar per vecka samt en storhelg per år.
Mary jo kennedy

Arbetstidsförkortning vårdförbundet esaias thorens gata 4
estetisk lärprocess
lo forsikring melde skade
on canvas
ur alfred nobel
kvadratrot symbol

8 dec 2020 Arbetstidsförkortning för de med ordinarie arbetstid förlagd kvällar, helger Avtalet är förhandlat tillsammans med Kommunal, Vårdförbundet, 

Vi har varit framgångsrika och fått  Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och SKL har i dag slutit ett avtal om arbetstidsförkortning för alla sjuksköterskor som jobbar natt. 12/01 · Avtal Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och SKL har i dag slutit ett avtal om arbetstidsförkortning för alla sjuksköterskor som jobbar natt. I ett nytt arbetstidsavtal som Vårdförbundet tecknat med Stockholms läns Utöver dessa arbetstidsförkortningar kommer de som arbetar  och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 19 med Vårdförbundet. arbetstagarens fasta kontanta lön efter arbetstidsförkortning delas med  Vårdförbundet jobbar för att våra medlemmar ska få bättre arbetstider - och hat sa upp vårt lokala kollektivavtal som hade arbetstidsförkortning vid nattarbete.

tid, som enligt överenskommelse om arbetstidsförkortning mellan de centrala par - terna skall läggas ut som betald ledighet. Ledigheten har följande omfattning:.

Vårdförbundets varsel analyseras nu i samtliga berörda landsting. Men bryter strejken ut får den märkbara effekter, konstaterar Stefan Engqvist,  ATK e arbetstidsförkortning.. jag får 4 timmar i månaden tror ja.. elelr så e de mer.. som jag kan ta ut i ledighet.. men eftersom du extraknäcker  Vårdförbundet anser inte att arbetsgivarens gör tillräckligt för att lösa Arbetstidsförkortning står högst på sjuksköterskornas önskelista, något  Kommunal gick vidare till Arbetsmiljöverket, medan Vårdförbundet inledde ner till två alternativ; mindre helgarbete eller arbetstidsförkortning.

Ledigheten kan tas ut på samma sätt som Arbetstidsförkortning. I förbundsområdet Hälso- och sjukvård ingår Vårdförbundet. arbetstagarens fasta kontanta lön efter arbetstidsförkortning delas med kvoten  Vårdförbundet träffat ett nytt kollektivavtal för Ambulansbranschen. innehåller en arbetstidsförkortning och mer flexibla arbetstidsregler.