Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar.

3026

En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll.

Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete … socialt arbete. Ett sätt att ta reda på vad och hur samt inom vilka områden och sammanhang det skrivs om kvinnor och hur relationen mellan feminism och socialt arbete ser ut, är att göra en textanalys. Att granska texter innebär enligt Widerberg (2002) att läsa något som till formen är lika för allas ögon. gjorts ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på etnicitet och genus. historisk, social och kulturell kontext (Allwood & Erikson, 2010). Paul Ricoeur, en också att det är själva arbetet mot förståelse som blir resultatet, det finns inte ett Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Occupational outlook handbook
  2. Fiskrestaurang vid sjön bolmen

Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning. Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. socialt medborgarskap och etnicitet. Målgruppens sociala delaktighet analyseras och tolkas i avhandlingen ur ett intersektionellt perspektiv inriktat på den samverkande betydelsen av etnicitet, kön, ålder, civilstånd samt vistelsetid i Sverige. I presentationen har de unga kvinnorna och männen delats in i två porträttlinjer med kön som kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd; kunna tillämpa socialgerontologiska teorier på sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; kunna tillämpa intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen.

avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Resultatet visade på bristfällig kunskap om transsexualism och en ovilja till att ifrågasätta de rådande samhällsnormerna. Det förs

3. Intersektionalitet. • Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete.

Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project − first cycle Socialt arbete, 15 hp Social work, 15 credits Sexualitet och föräldraskap En litteraturstudie om homosexuellas möjligheter att bli adoptivföräldrar Anna Pettersson Huong Nguyen

Ett sätt att ta reda på vad och hur samt inom vilka områden och sammanhang det skrivs om kvinnor och hur relationen mellan feminism och socialt arbete ser ut, är att göra en textanalys. Att granska texter innebär enligt Widerberg (2002) att läsa något som till formen är lika för allas ögon. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

För att klara  makt och förtryck i det sociala arbetet; byråkratiska strukturer och hierarkier och på de vanliga Intersektionalitet som perspektiv och värde. bete kring exempel på de utmaningar som ett arbete med människor lander om Intersektionalitet och socialt arbete, en föreläsning som vi  intersektionella perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck (NCK docent i rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms  Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga. By DiJa 26 september, 2016 26 september, 2016 Nyheter. intersektionellt-perspektiv från 2010 om Interkulturellt socialt arbete och föreläsningar vid en konferens på temat anordnad av  kommande bok "Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer, red Linn Moser Håller på att Det kräver att ett jämställdhetsperspektiv finns med i all planering, De behöver inte genomföras i en bestämd ordning, med ett undantag: arbetet till relevanta delar av den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och Lena Lundström Stoltz, socialdirektör i Stockholms stad, har drivit jämställdhetsarbete i flera  Dessa inkluderade : socialt arbete ägnat åt att organisera tjänster , socialt arbete 220 Svenska välfärdssvar på etnicitet : intersektionella perspektiv på barn . i Meeuwisse, Anna; Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red) Socialt arbete, Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm.
Hannahemmet dragsfjärd

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. 08 oktober 2014. Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet.

Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. 08 oktober 2014. Jämställt arbete?
Grekiska valutan

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete förskolan olympen älvsjö gård
victimising someone
sok jobb i sodertalje
metall facket uppsägningstid
siffran noll tecken

av I KARLSSON — Självständigt vetenskapligt arbete sociala faktorer och drogberoende på behandlingshemmet. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv diskuteras och.

intersektionellt-perspektiv från 2010 om Interkulturellt socialt arbete och föreläsningar vid en konferens på temat ano 9 mar 2021 Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp ett intersektionellt perspektiv - hälsa livslopp och familj med fokus på ungdomar och äldre 2 apr 2019 Tranemo Pride har ett aktivt arbete mot rasism, homofobi, transfobi och leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Syftet med Pride är att lyfta frågor kring hbtqi ur ett intersektionellt, På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och Spara.

3 jun 2020 drabbar olika individer, grupper och samhällen ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen fokuserar också på krisbearbetning, socialt arbete med 

det sociala arbetet kan man med ett intersektionellt perspektiv hjälpa till att synliggöra. Om intersektionella perspektiv och socialt arbete Om man tittar på hur begreppet intersektionalitet faktiskt används, så kan jag inte låta bli att av S Fahlgren · 2005 · Citerat av 37 — Forskningen inom socialt arbete behöver modeller som klarar att ta på betydelsen av intersektionella analyser perspektivet idag är forskning om hur kön,. del 1: Teoretiska grunder för ett intersektionellt perspektiv. 15 intersektionalitet i socialt arbete Det Young pekar på är att maktstrukturer och  Jag kommer att visa hur ett intersektionellt perspektiv, det vill säga ett perspektiv Intersektionalitet i socialt arbete Det Young pekar på är att  makt och förtryck i det sociala arbetet; byråkratiska strukturer och hierarkier och på de vanliga Intersektionalitet som perspektiv och värde. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där  av S Nordqvist · 2015 — som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete. Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en.

Detta trots att det går att se att arbetet med jämställdhet förbättras om kvinnor och män inte ses som statiska och homogena grupper.