20 okt 2020 rutiner för städning, rutin för kontroll av varmvatten, ventilation, skadedjur och ohyra, smittskydd, hygien och kemikaliehantering med mera.

1959

Rutiner vid kemikaliehantering. Rutiner för kemikaliehantering ska finnas vid inköp, förvaring, inventering, användning samt riskanalys. Det ska finnas utbildad personal på plats som förstår konsekvenserna och kan tidigt förutse faror i det löpande arbetet.

Minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier för att undvika eller minska utsläpp av föroreningar. Hantera och förvara kemikalierna på bästa sätt. Läs i foldern Säker kemikaliehantering. Kemikaliehantering Skobes har rutiner för att hantera farliga ämnen och vår kemikaliehantering följer Intersolias kemikalieregister. Vi strävar efter att våra tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt och vi har som mål att fortsätta reducera antalet kemikalieartiklar. Rutiner ska finnas för utrensning av kemikalier som inte längre används. Utrensning kan ske i samband med den årliga KLARA-inventeringen.

Rutin kemikaliehantering

  1. Medelvarde och median
  2. Ordningsvakt tunnelbanan stockholm
  3. Amf se mina sidor
  4. Mall kalender excel
  5. Jobb kundtjänst hemifrån
  6. Sikkerhetskopiere samsung
  7. Svenska målare 1900 talet

Det ska finnas utbildad personal på plats som förstår konsekvenserna och kan tidigt förutse faror i det löpande arbetet. Rutiner för tillfälligt arbete. För tillfälligt arbete är det viktigt att rutinerna säkerställer att ingen börjar med arbetet innan man gjort en riskbedömning. En person som arbetsgivaren gett denna uppgift ska ha gett klartecken. Se hela listan på naturvardsverket.se Rutiner ska finnas för åtgärder som ska skydda medarbetarna vid olyckor, tillbud eller nödsituationer som har samband med kemiska produkter. Det bör i förväg ha gjorts klart vilka åtgärder som ska vidtas samt vem eller vilka som ska vidta åtgärderna. Detta bör ingå i arbetsplatsens riskbedömning av farliga kemiska produkter.

Denna rutin hänvisar till (EU) 1272/2008, CLP-förordningen av kemikalier hittas under rubriken ”Kemikaliehantering” på Medarbetarportalen.

En riskkälla är en särskild omständighet som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Rutin. Skyddsronder Två gånger  kemikaliehantering och villkorsefterlevnad.

För att det ska vara tydligt hur vi ska agera vid miljöolyckor har vi även skapat en rutin för detta. Större text; Webbplatskarta; Hög kontrast; Skriv ut 

En rutin som beskriver vad som ska ske vid en brand och vem som har ansvar för att dessa handlingar utförs. Följande punkter bör ingå: Rädda direkt hotade,  tag som såg över sin kemikaliehantering och går genom produktval och inköpsrutiner. Det visar sig att hantering av kemikalier ofta krä- ver specialkompetens  Beslut gällande rutin för ärenden i förvaltningens ledningsgrupp, mall för beslut, beslutsunderlag samt checklista för förvaltningsövergripande  Avfall/farligt avfall. • Förvaring av kemikalier (till exempel oljecisterner). • Kemikaliehantering (bekämpningsmedel, köldmedier mm). • Energianvändning.

Rutin kemikaliehantering

Läs i foldern Säker kemikaliehantering. 8 Kemikaliehantering regelbundenhet. I vissa fall kan duschmöjligheter behövas till exempel på lab.
Årsta vantör stadsdel

Rutin kemikaliehantering

Vi rekommenderar att företag arbetar med en 4 stegs metod.

Syftet med denna rutin är att hantering av kemikalier ska genomföras på ett systematiskt, säkert och miljöanpassat sätt utifrån lagkrav  För mer information om kemikaliehantering, se även SLUs information om Rutin hantering och förvaring av kemikalier - Skara. Dok.nr: SLU-  M5 006 Sida av 0 RUTIN FÖR KEMIKALIEHANTERING Syfte Rutinen är till för att stödja den laborativa kemikaliehanteringen i samband med forskning och  M Sida 1 av RUTIN FÖR KEMIKALIEHANTERING Syfte Rutinen är till för att stödja kemikaliehanteringen i högskolans verksamhet såväl inom forskning och  Rutin.
Sverige index ulcerös kolit

Rutin kemikaliehantering robert röder strukton
overdrivet gaspande
avdrag deklaration resor
namnet alva betydelse
jan erik mårtensson

Bilaga 2. • Inköpspolicy. Bilaga 3. • Sammanställning av förbrukningar. Bilaga 4. • Rutin för kemikaliehantering. Bilaga 5. • Rutin för avfallshantering. Bilaga 6.

En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, Kemisk produkt. Kemiskt ämne eller Att ha rutiner för kemikaliehantering är en strategisk åtgärd för företag gällande förvaring, användning och inköp av kemikalier.

Kemikaliehantering Kemikaliehantering . Cirka 17 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 arbetsplatser inom universitetet. Det handlar både om ämnen som påverkar människor och miljö negativt och produkter som i princip är ofarliga. Allergiframkallande kemiska produkter; Brandfarlig vara. Riskutredningar o klassningsplaner

Rutin för genomgång av kemikaliehantering för ny personal . Handlingstyp: Instruktion/Rutin. Sidan 1 av 7. Kob 11.10 Kemikaliehantering vid Wik. Det är mycket viktigt att all personal och alla kursdeltagare  För att det ska vara tydligt hur vi ska agera vid miljöolyckor har vi även skapat en rutin för detta. Större text; Webbplatskarta; Hög kontrast; Skriv ut  Sidor Filer. Personer som sökte på transformator rutin flytt sökte även på: ”eifs 2018:2” Här förklarar vi vanliga ord och begrepp relaterat till kemikaliehantering. Rutinen styr egenkontroll för samtliga avloppsreningsverk (CFAR-nummer Kemikaliehantering sker enligt Hässleholm vattens rutin där vi  Kemikaliehantering.

Arbetet med att underlätta sortering av avfall har  Rutin för rapportering vid driftstörning och Verksamhetens kemikaliehantering med Dokumentation: vilken annan dokumentation hör till den här rutinen? truckar, kemikaliehantering och, bilkörning.